Коли немає потреби повідомляти ДФС про прийняття працівника на роботу?

Коли немає потреби повідомляти ДФС про прийняття працівника на роботу?

Мінсоцполітики навело кілька ситуацій, коли не потрібно подавати ДФС та її територіальним органам повідомлення про прийняття працівника на роботу.

По-перше, у випадку коли власник виконує функції з управління підприємством, чи фізична особа працює на громадських засадах, чи стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру, тобто без укладення трудового договору.

По-друге, у разі поновлення працівника на роботі за рішенням суду. Позаяк поновлення на попередній роботі відбувається з дати звільнення працівника, яка відповідно до судового рішення визнається недійсною, і час вимушеного прогулу оплачується та зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

По третє, у випадку виходу працівника з відпустки, зокрема відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати. Адже зазначені види відпусток зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. І дія трудового договору при цьому не припиняється.

Лист Мінсоцполітики від 08.08.2016 № 1102/13/84-16

Джерело тут.

Повернутись

Виникли запитання?

Зверніться до наших фахівців