Нова форма звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації: що змінилося?

Нова форма звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації: що змінилося?

Зміни у розділі III ПКУ, які набрали чинності ще 01.01.2015 р., призвели до необхідності оновлення звітності з податку на прибуток для неприбуткових організацій. Нарешті маємо нову форму цього звіту. Проаналізуємо, що змінилося.

Як ми уже повідомляли 2 серпня набрав чинності наказ Мінфіну від 17.06.2016 р. №553, яким затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Хто звітує за новою формою

ДФС у Запорізькій області у листі 04.02.2016 р. №391/10/08-01-15-02-11роз’яснила, що неприбуткові організації, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не є платниками податку на прибуток, а відтак обов’язок подання фінансової звітності разом зі Звітом про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі – Звіт) на такі неприбуткові організації не розповсюджується.

Водночас у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, така неприбуткова організація набуває статусу платника податку на прибуток та зобов’язана подавати фінансову і податкову звітність з податку на прибуток у порядку, передбаченому цим пунктом.

Отже, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації – це аналог декларації з податку на прибуток для неприбуткових організацій, які є платниками такого податку.

До речі, зазначене роз’яснення і взагалі норми щодо подання цього Звіту містять у собі певний парадокс: подавати Звіт мають порушники норм п. 133.4 ПКУ, але таких порушників виключають з Реєстру неприбуткових установ та організацій. А перебування в цьому Реєстрі є одною з основних вимог для наявності статусу неприбуткової організації!

Списати на неточність формулювання можна було б, якщо порушники подавали б цей Звіт одноразово, за звітний період, у якому припустилися порушення, а далі подавали б вже звичайну декларацію з податку на прибуток. Аж ні – пп. 133.4.3

ПКУ вимагає від них і далі подавати такий Звіт, незважаючи на виключення із Реєстру:

  • з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду;
  • з наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.
  • Зверніть увагу: як зазначено у «ЗІР» (категорія 102.20), неприбуткові установи та організації мають право не подавати до контролюючих органів звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за умови відсутності об’єктів оподаткування, показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог розд. ІІІ ПКУ.

Коли подавати нову форму Звіту

За який звітний період неприбуткові організації повинні звітуватися за новою формою?

За п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Яким є податковий період щодо податку на прибуток для неприбуткових організацій?

В порядку заповнення попередньої форми Звіту було зазначено, що він подається неприбутковими установами та організаціями до відповідного територіального органу Міністерства доходів і зборів України за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, разом з річною фінансовою звітністю, подання якої передбачено положеннями пункту 46.2 ПКУ. Аналогічна відповідь міститься наразі і в «ЗІР» (категорія 102.04*) у відповіді на запитання «Який термін подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з 2016 року?»

Але Наказом №553 затверджено лише форму Звіту, а порядку її складання та подання вже немає (з набранням чинності цього наказу, попередній порядок втрачає чинність).

В пп. 133.4.3 ПКУ зазначено наступне:

– у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток;
– далі до кінця року такий порушник має звітуватися щоквартально (наростаючим підсумком), а ось з наступного року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.

Але слід враховувати, що самі податківці часто, всупереч нормам п. 46.6 ПКУ, вимагають подання звітності за новими формами майже одразу після їх затвердження. Наприклад, в листі від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 ДФСУ наголошувала: до затвердження визначеного пп. 133.4.3 ПКУ Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації здійснюється подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом № 85. І жодних згадок про застосування в цьому випадку норм п. 46.6 ПКУ.

Отже, коли саме вперше буде застосовано нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, чекаємо на роз’яснення від ДФСУ!

Джерело: https://news.dtkt.ua/ua/accounting/reposts/39716

Повернутись

Виникли запитання?

Зверніться до наших фахівців