Судовий захист

На жаль, більшість громадян хоча б один раз у своєму житті стикалась із необхідністю відстоювати свої права у судових органах. Однак, далеко не кожен може самостійно захистити свої права та інтереси у суді через брак юридичних знань. Доволі поширеною є  ситуація, коли громадяни або компанія, будучи правими у спірних правовідносинах, не можуть добитися справедливого рішення саме через власні помилки на стадіях підготовки позовної заяви, подання доказів, обгрунтування суду своєї правової позиції по суті спору, яких можна було б уникнути і досягнути позитивного результату, якщо б судовий захист їхніх інтересів здійснював професійний юрист або адвокат.

Юридична Компанія «LEXOPOLIS» пропонує Вам отримати ефективний судовий захист завдяки допомозі наших кваліфікованих і досвідчених судових юристів та адвокатів у наступних категоріях справ:

Судовий захистПодаткові правовідносини

  • представництво в суді у справах про оскарження податкових повідомлень-рішень та інших рішень податкових та митних органів (про донарахування податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб та інших податків та зборів; про застосування штрафних санкцій у сфері валютного законодавства та законодавства у сфері застосування РРО та стосовно інших порушень податкового законодавства);

Зобов’язальні та боргові правовідносини

  • судовий захист інтересів кредитора у справах про стягнення заборгованості за договорами позики, купівлі-продажу, оренди тощо; судовий захист у спорах щодо виконання договорів (поставка, оренда, підряд, позика та ін.); судовий захист інтересів боржника, поручителя, майнового поручителя (іпотекодавця); судовий захист у справах щодо укладення, зміни та припинення (розірвання) господарських договорів;

Захист права власності

  • судовий захист у справах про визнання права власності (у випадку, якщо це право не визнається чи оспорюється іншою особою); усунення перешкод у користуванні чи розпорядженні майном; звільнення майна з-під арешту; витребування майна з чужого незаконного володіння; захист переважних прав співвласника майна та поділ майна між співвласниками тощо.

Трудові правовідносини

  • судовий захист у справах про поновлення на роботі звільненого працівника, зміну підстав звільнення, стягнення заборгованості по заробітній платі, стягнення з працівника шкоди, заподіяної ним при виконанні трудових обов’язків, в тому числі на підставі договору про повну матеріальну відповідальність тощо.

Корпоративні правовідносини

  • судовий захист у справах, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства;
Повернутись

Нам довіряють

Відгуки

Виникли запитання?

Зверніться до наших фахівців