Кадрове діловодство

Кадрове діловодство є діяльністю, яка охоплює документування та організацію роботи з документами щодо особового складу підприємства.

Правильна організація кадрового діловодства має велике значення. Адже, саме кадрові служби відповідають за прийом на роботу, укладення трудових договорів, ознайомлення працівників з правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, умовами праці, припинення трудових відносин, накладення на працівників дисциплінарних стягнень, а також за взаємовідносини підприємства з органами державної влади, які здійснюють контроль у сфері зайнятості населення, тощо.

Кадрова документація, що створюється в результаті роботи підприємства з кадрами, відображає трудові, службові та правові відносини окремого працівника з підприємством.  Кадрова документація є підставою для надання працівникам документів, що засвідчують їх особу, фах, посаду, а також є основою для одержання пенсії, стипендії, пільг тощо.

Розвиток економіки викликав значне збільшення обсягу документообігу у сфері управління кадрами. Значно більше часу стало забирати належне ведення кадрового діловодства на підприємстві: збирання, попередній розгляд, складення та формування документів з особового складу, їх облік, контроль та зберігання.

Тому, будь-якому роботодавцю доводиться вирішувати проблему правильної організації ведення кадрового діловодства, від якої залежить ефективність процесу управління власними кадрами.

Вищенаведене дає змогу стверджувати, що ведення кадрового діловодства повинно здійснюватися зразково, що можуть забезпечити тільки професіонали своєї справи – спеціалісти з кадрового діловодства.

Кадрове діловодство

Юридична компанія «LEXOPOLIS» пропонує власникам та керівникам підприємств пакет послуг «КАДРОВИК», що полягає у організації ведення кадрового діловодства на підприємстві замовника, так званий HR-аутсорсинг, який передбачає передачу більшої частини кадрової роботи підприємства в зовнішнє управління спеціалістам нашої Компанії.

Такий спосіб вирішення проблеми ведення кадрового діловодства є оптимальним для підприємств малого та середнього бізнесу. Адже, позбавляє їх власників та керівників від необхідності приймати на роботу спеціаліста з кадрового діловодства або вести його самостійно, постійно відволікаючись від основної діяльності.

ПАКЕТ ПОСЛУГ «КАДРОВИК» від  LEXOPOLIS включає:

 • Кадровий аудит – перевірка правильності оформлення кадрової документації; практичні поради щодо усунення недоліків при веденні кадрового діловодства.
 • Документування трудових правовідносин – складання наказів по особовому складу (приймання на роботу, звільнення з роботи, переведення), ведення книги реєстрації наказів по особовому складу; надання шаблонів типових заяв по кадрах. Оформлення відряджень та відпусток (щорічних, додаткових, соціальних тощо).
 • Ведення особових справ – формування та ведення особових справ та карток П-2 на працівників.
 • Ведення трудових книжок  – оформлення трудових книжок працівників, ведення книги руху трудових книжок.
 • Розробка правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 • Розробка трудових угод (контрактів), договорів про повну матеріальну відповідальність тощо під потреби роботодавця.
 • Складання посадових інструкцій.
 • Складення та ведення штатного розкладу підприємства.
 • Розробка та реєстрація колективного договору.
 • Розробка локальних нормативних актів підприємства (положень, інструкцій, правил тощо).
 • Підготовка довідок з місця роботи про трудову діяльність працівника.
Повернутись

Нам довіряють

Відгуки

Виникли запитання?

Зверніться до наших фахівців